Arwen Mijaver

Bazilišek
Stín vlka

 

Amor Gabčov dvor
A69 E1 Og R1 P1

Cézar z Krotkovského dvora CS
A67 Og R1 P1

Omar z Krotkovského dvora CS
A67,5 Of R1 P1

Maxa z Krotkovského dvora CS
A63 C2 Oh R1 P1

Eska Pohostinstvo CS
A61 E3 F2,10 Of R1 P3

Astor Mot'ovský dvor CS
A68 E1 K1 Of P1

Gyra z Pohraniční stráže
A60 E1 F2 Oa P3

Bonie Mrazivé ticho
A62K1OhP1

Adon Irpruš
A69 Oh P1

Adon Kanakor CS
A69 C2 Of P1

Fabi Jimili CS
Av J5 Ob P3

Ajša Dar přírody CS
A64 E1 K1 Og P1

Ariel Lobos CS
A70 D5 Og P3

Aka z Pačesova sadu CS
An E3 M5 Oh P3

Arni
z Kamenaček

Bony z Města Sadské
A71 E1 Of P1

Aran Kanakor CS
A71 Oe R1 P1

Ajax Břevnovská stopa CS
A67 Of P1

Asi z Pačesova sadu CS
An E1 H7,12 K5,14 Og P5

Elza z Braunsteinova dvora CS
A61,5E3 Of P3

Abe z Molu CS
A68 Oh P1

Alma z Fialkova chovu
An F2 Oh P3

Heňa Kysucká hviezda
A61,5 E1 Od P3

Ben Zlatá žila
A65,5 Of R1 P1

Astor Mot'ovský dvor CS
A68 E1 K1 Of P1

Asta od Grandtnerov CS
A60,5 I2 Og R1 P3

Céza Kysucká hviezda
A58 E1 K1 Od R1 P5

Athos Chocholan
A65,5 Of R1 P5

Aipa Jimili CS
A62 E1 Og P3

březen/2007